IDENTITY FASHION COACH

SZEMÉLYTERVEZÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZAKÉRTŐ PROGRAM

Kutatási forrásaink (válogatás) és irodalomajánló

 

Bickerton, Derek (2004) Nyelv és evolúció, Gondolat Kiadó, Budapest

Biocca, Frank (2000): A kiborg dilemmája. Replika 39, március

Black, Max (1977) More about metaphor, Dialectica, 31, 431-457

Black, Max (1983) The Prevalence of Humbug and Other Essays, Cornell University Press

Black, Max (1990) A metafora, Helikon, 4., 432-447

Castells, Manuel (2005) A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora: Gazdaság, társadalom és kultúra, I. kötet, Gondolat-Infonia, Budapest

Chandler D. (2014): Beyond neoliberalism: resilience, the new art of governing complexity, Resilience: International Policies, Practices and Discourses, 2 (1): 47– 63

Chomsky, Noam (1995) Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme, Osiris Kiadó, Budapest

Clark, Andy (2017) Surfing Uncertainty. Prediction, Action, and the Embodied Mind, Oxford Universiy Press, Oxford

Clausewitz, Carl von (1961) A háborúról I-II., Zrínyi Kiadó, Budapest

Dawkins, Richard (1986) Az önző gén, Gondolat Kiadó, Budapest

Dawkins, Richard (2008) Az elme vírusai, Prae, 34.sz, 2008/2, 5-18

Delumeau, Jean (2004) A paradicsom története, Európa Kiadó, Budapest

Dennett D. (1998): Intencionalitás filozófiája. Osiris.

Dennett, Daniel C. (1996) Micsoda elmék, Kulturtrade Kiadó, Budapest

Dennett, Daniel C. (1998a) Az intencionalitás filozófiája, Osiris, Budapest

Dennett, Daniel C. (1998b) Darwin veszélyes ideája, Typotex Kiadó, Budapest

Dennett, Daniel C. (2003) Freedom Evolves, Allen Lane, London

Dennett, Daniel C. és Akins, Kathleen (2008) Multiple draft model, http://www.scholarpedia.org/article/Multiple_drafts_model (elérve: 2009. 07. 08).

Dennett, Daniel, C. (1991) Consciousness Explained, Penguin, London

Kollár, Dávid – Kollár, József (2019): The Art Of Shipwrecking, Dialogue and Universalism 2020/1 355

Flores, Fernado (2012) Conversation for Action and Collected Essays, (magánkiadás)

Flores, Fernando (1982) Management and Communication in the Office of the Future, Report printed by Herment Inc., San Francisco

Florida, Richard (2001) The Rise of the Creative Class, http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html (elérve: 2014. 14.)

Florida, Richard (2002) The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York

Floridi, Luciano (2010) Information. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press

Gopnik Alison (2009) The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love and the Meaning of Life, New York, Random House

Gopnik, Alison; Meltzoff, Andrew, N. és Kuhl, Patricia K. (2010) Bölcsek a bölcsőben. Hogyan gondolkodnak a kisbabák? Typotex, Budapest

Gould Jay, S., Vrba, S. Elisabeth (1982) Exaptation: A Missing Term in the Science of Form, Paelobiology, Volume 8, Issue 1 (Winter) 4-15

Gould, Jay, S., (1980) The Panda’s Thumb, New York: Norton Gould, Jay, S., (1990) A panda hüvelykujja, Európa Könyvkiadó, Budapest

Kollár, Dávid (2019c): Rival Patterns of Standardization. Culture and Society 2019/2

Kollár, Dávid - Kollár Jószef (2017): Tulajdonságok nélküli társadalom. Jel-kép 2017/3.http://communicatio.hu/jelkep/2017/3/JelKep_2017_3_Kollar_David__Kolla r_Jozsef.pdfDOI: 10.20520/JEL-KEP.2017.3.

Kollár József (2000): Hattyú a komputer vizén. PPKE ВТК, Piliscsaba

Kollár József, Sárgamezes zombi (Who's afraid of yellow), Balkon 10

Kollár József (2001) Tükörország Narcisszuszai, in Kampis György és Ropolyi László szerk. Evolúció és elme. Az evolúciós gondolat, Typotex, Budapest

Kollár József (2004) Digitális Nietzsche, Életünk, XLII. évfolyam, 7-8.

Kollár József (2011) Légy spontán! (A kettős kötés logikája). Magyar Filozófiai Szemle, 2011/1. 63-75.

Kollár József és Kollárné Déri Krisztina (2009) Vízen járni: a válságkezelés filozófiája, Mentofaktúra, Budapest

Kollár József, Déri Krisztina, Mák Kornél: Derűterápia, avagy a hajótörés művészete, Belvedere Kiadó, Szeged